Openingstijden

Hier lees je alles over het aanmaken en wijzigen van de openingstijden van het restaurant. Deze zijn essentieel voor het perfect functioneren van Lurch! Maak daarom snel jouw openingstijden aan. Ook kun je hier diensten aanmaken door de openingstijden te verdelen over ochtend, middag en avond. Lees verder voor een uitgebreide uitleg en navigeer naar de Lurch pagina:

Openingstijden bekijken


 

 

Openingstijden


Openingstijden instellen

Met Lurch kun je eenvoudig openingstijden toevoegen en wijzigen. Dit werkt als volgt:

Stap 1: Ga in het menu naar ‘Reserveringen’ > ‘Instellingen’ > ‘Openingstijden’.
Stap 2: Klik rechts bovenin op het plusje om een nieuw openingstijd aan te maken. Vul alle verplichte velden in, deze worden gemarkeerd met een rood sterretje.
Stap 3: Sla de openingstijd op, deze zal je nu terug vinden in het overzicht.

Openingstijden aanpassen

Wil je een wijzigingen aanbrengen in de openingstijden? Bekijk hier hoe dit het beste gedaan kan worden:

Stap 1: Ga in het menu naar ‘Reserveringen’ > ‘Instellingen’ > ‘Openingstijden’.
Stap 2: Rechts achter de openingstijd waarin jij een wijziging wilt maken, klik je op de drie puntjes en vervolgens op het potloodje. Hier kun je nu de benodigde aanpassingen maken.
Stap 3: Sla de openingstijd op, de wijzigingen zijn te zien in het overzicht.

Openingstijden verwijderen

Permanent openingstijden verwijderen? Lees hier hoe je dit kunt doen:

Stap 1: Ga in het menu naar ‘Reserveringen’ > ‘Instellingen’ > ‘Openingstijden’.
Stap 2: Rechts achter de openingstijd waarin jij een wijziging wilt maken, klik je op de drie puntjes en vervolgens op het prullenbakje.
Stap 3: Er opent een scherm met de vraag of je het zeker weet: klik hier op verwijder. Dit zorgt ervoor dat deze dag geen optie meer is op het reserveringsformulier, en dat alle toekomstige reserveringen op die dag worden geannuleerd.
Stap 4: De aanpassingen zijn zichtbaar in het overzicht.

Laatste reserverings-tijd instellen

Is jouw restaurant open tot 23:00 en zijn de blokuren ingesteld op 2 uur betekend dit dat gasten tot 21:00 kunnen reserveren. Wil je deze eindtijd wijzigen, kan dat zo:

Stap 1: Ga in het menu naar ‘Reserveringen’ > ‘Instellingen’ > ‘Openingstijden’.
Stap 2: Klik op het potloodje achter de dag waarvoor je deze eindtijd wilt instellen. Onder het kopje 'Laatste reserveringstijd' selecteer je hoe laat er voor het laatst gereserveerd kan worden.
Stap 3: Sla de aanpassingen op, deze kan je terug vinden in het overzicht. Naast de reguliere openingstijden staat nu tussen haakjes de laatste reserveringstijd. Let op: Dit moet je per open dag aangeven.

Reserveringstijd van te voren instellen per dag

Wil je op bepaalde dagen meer flexibiliteit in the reserveringstijden? Stel dan voor deze open dag een apart limiet tot wanneer gasten een reservering kunnen plaatsen:

Stap 1: Ga in het menu naar ‘Reserveringen’ > ‘Instellingen’ > ‘Openingstijden’.
Stap 2: Klik op het potloodje achter de dag waarvoor je deze eindtijd wilt instellen.  
Stap 3: Onder 'Tijd van tevoren' stel je een tijd in. Zet je deze op 1 uur? Dan kunnen gasten na 17:00 géén reserveringen maken tussen 17:00 en 18:00.
Stap 4: Sla de aanpassingen op.

Maximaal aantal reserveringen of gasten instellen

Wil je een maximum aantal reserveringen of gasten toestaan per dag, om zo niet overdonderd te raken? Dit kan je zo instellen:

Stap 1: Ga in het menu naar ‘Reserveringen’ > ‘Instellingen’ > ‘Openingstijden’.
Stap 2: Klik op de dag waar je het limiet wilt instellen. Hier kun je de getallen invullen bij Max reserveringen en Max aantal gasten. 
Stap 3: Sla de aanpassingen op, de veranderingen zie je nu in het overzicht staan. Let op: Dit moet je per open dag aangeven.

Maximaal aantal reserveringen of gasten instellen per interval

Wil je ook per interval een limiet aangeven? Dit kan je hier aanpassen:

Stap 1: Ga in het menu naar ‘Reserveringen’ > ‘Instellingen’ > ‘Openingstijden’.
Stap 2: Klik op de dag waar je het limiet wilt instellen. Hier kun je de getallen invullen bij Max reserveringen per interval en Max aantal gasten per interval. 
Stap 3: Sla de aanpassingen op, de veranderingen zie je nu in het overzicht staan. Let op: Dit moet je per open dag aangeven.

Alleen online reserveringen meetellen voor max reserveringen en gasten

Wil je dat alleen de online reserveringen meetellen bij de maximum reserveringen en gasten, niet de interne reserveringen? Dit kan je als volgt doen:

Stap 1: Ga in het menu naar ‘Reserveringen’ > ‘Instellingen’ > ‘Openingstijden’.
Stap 2: Klik op de dag waarop je deze instelling wilt toepassen. Onderaan het formulier kun je het schuifje actief zetten om alleen online reserveringen te laten meetellen.
Stap 3: Sla de aanpassingen op, de veranderingen zie je nu in het overzicht staan. Let op: Dit moet je per open dag aangeven.

Tafelcombinaties toestaan tijdens openingstijden

Mogen er op een bepaalde dag geen tafels gecombineerd worden? Of wil je dat dit wel toegestaan wordt? Stel dit als volgt in per openingstijd:

Stap 1: Ga in het menu naar ‘Reserveringen’ > ‘Instellingen’ > ‘Openingstijden’.
Stap 2: Klik op de drie puntjes en vervolgens op het potloodje bij de openingstijden die je wilt aanpassen.
Stap 3: Zet het schuifje van ‘combinaties toestaan’ op actief en sla op.
Stap 4: De combinaties worden nu toegestaan. Let op: Dit moet je per open dag aangeven.

Tijdsduren en Intervallen overschrijven

Het is mogelijk om uitzonderingen door te voeren op de reservering intervallen of blokuren. Zo kun je, als je normaal intervallen van 30 minuten hebt tussen alle reserveringen, bijvoorbeeld aangeven dat je op maandag intervallen wilt van 15 minuten. Dit werkt hetzelfde voor de tijdsduur van de reserveringen. Zo kun je deze uitzonderingen aanduiden:

Stap 1: Ga in het menu naar ‘Reserveringen’ > ‘Instellingen’ > ‘Openingstijden’.
Stap 2: Klik op de drie puntjes en vervolgens op het potloodje bij de openingstijden die je wilt aanpassen.
Stap 3: Zet het schuifje bij 'Overschrijf tijdsduur en tijdsinterval' op actief. Deze handeling opent twee nieuwe velden.
Stap 4: Vul hier de uitzonderingen in voor die dag en sla op. Let op: Dit moet je per open dag aangeven.

Openingstijden koppelen aan ruimtes

Wil je graag aparte openingstijden aanmaken voor bepaalde ruimtes? Dat kun je instellen onder de openingstijden van Lurch. Zo kun je aangeven dat het terras alleen open (en te reserveren) is tot 20:00 en daarna alleen nog binnen gereserveerd kan worden. Stel dit in als volgt:

Stap 1: Ga in het menu naar ‘Reserveringen’ > ‘Instellingen’ > ‘Openingstijden’.
Stap 2: Klik op de drie puntjes en vervolgens op het potloodje bij de openingstijden die je wilt aanpassen.
Stap 3: Onderaan vind je de instelling ‘Alle ruimtes zijn beschikbaar voor deze open dag’. Schuif deze instelling uit om ruimtes te selecteren.
Stap 4: Vink de ruimte(s) aan die beschikbaar zijn voor deze openingstijd en sla op.

Speciale openingstijden toevoegen

Afwijkende openingstijden op bijvoorbeeld feestdagen? Maak dan speciale openingstijden aan! Dit kan als volgt:

Stap 1: Ga in het menu naar ‘Reserveringen’ > ‘Instellingen’ > ‘Openingstijden’.
Stap 2: Klik rechts op het plusje om een nieuw speciale openingstijd aan te maken. Vul alle verplichte velden in, deze worden gemarkeerd met een rood sterretje. Let op: Dit formulier wijkt in één onderdeel af van het reguliere openingstijden formulier. Bovenin moet je aangeven op welke datum deze speciale openingstijd valt!
Stap 3: Sla op, de nieuwe speciale openingstijd zal je nu terug vinden in het overzicht.

Het aanpassen/verwijderen van de speciale openingstijden werkt op dezelfde manier als de reguliere openingstijden. 

 

Voor uitleg van de icoontjes, bekijk gerust de legenda:

Bekijk Legenda